Nhân viên chạy Quảng cáo (Ads Executive)
Thông tin tuyển dụng
  • Quản lý tổng thể các kênh quảng cáo của công ty: Facebook, Google, Tiktok, Instagram,...
  • Lập kế hoạch quảng cáo, các kênh chạy quảng cáo hàng ngày, tuần, tháng
  • Tối ưu từ khóa, đấu giá, tiện ích mở rộng, tập khách hàng mục tiêu để tăng chuyển đổi
  • Xây dựng nội dung, thông điệp bán hàng xuyên suốt trên các kênh quảng cáo
  • Report báo cáo các chỉ số, KPIs hằng ngày, hằng tuần
Thông tin cá nhân
Thông tin học vấn
Kinh nghiệm làm việc