Nhân viên Nội dung Web
Thông tin tuyển dụng
  • Viết bài, dịch bài quản lý bài viết, thông tin sản phẩm, dịch vụ thuộc lĩnh vực Công nghệ.
  • Theo dõi thông tin sản phẩm mới & kịp thời phối hợp với ngành hàng để cập nhật website.
  • Phối hợp với bộ phận chụp hình sản phẩm với những góc độ phù hợp mà khách hàng quan tâm.
  • Quản lý, phân công việc cho các cộng tác viên, tính nhuận bút, chịu trách nhiệm trên hiệu quả công việc của đội ngủ cộng tác viên.
  • Tiếp nhận định hướng, phân công từ quản lý bộ phận, triển khai các kế hoạch sáng tạo nội dung trên website, fanpage, báo cáo tiến độ, hiệu quả hoạt động.
  • Thời gian làm việc : 08
Thông tin cá nhân
Thông tin học vấn
Từ tháng Đến tháng Trình độ Nơi đào tạo Chuyên ngành Hình thức đào tạo
x
Kinh nghiệm làm việc
Từ tháng Đến tháng Công ty Vị trí Người liên hệ Mức lương Lý do nghi việc Mô tả công việc
x