Nhân Viên Phát Triển Ngành Hàng Phụ Kiện
Thông tin tuyển dụng
  • Nghiên cứu các yếu tố thị trường, khách hàng, các xu hướng tiêu dùng sản phẩm phụ kiện di động thông minh, đồ chơi công nghệ để tìm kiếm các sản phẩm có tiềm năng kinh doanh.
  • Tìm kiếm các đối tác/nhà cung ứng trong nước trong lĩnh vực phụ trách.
  • Đàm phán, thương lượng về mô hình hợp tác, mẫu mã, giá cả và làm hợp đồng với nhà cung cấp.
  • Hỗ trợ quản lý hình ảnh, trưng bày sản phẩm theo quy định của Công ty tại hệ thống cửa hàng của Công ty.
  • Tham mưu chính sách kinh doanh, chiến lược kinh doanh cho Trưởng Phòng.
  • Tham gia thực hiện việc kiểm soát nội bộ trong hệ thống bán hàng.
  • Đo lường, thống kê và xây dựng mục tiêu doanh số kinh doanh của ngành hàng mình phụ trách.
  • Lập kế hoạch và kiếm soát khuyến mãi thúc đẩy doanh số theo chỉ tiêu của công ty.
  • Quản lý tồn kho, lên chương trình bán hàng tại các kênh.
  • Hoàn thành các yêu cầu chỉ đạo từ Trưởng Phòng.

Vị trí: Nhân viên

Hình thức: Toàn thời gian

Số lượng: 5

Thông tin cá nhân