Nhân viên QA
Thông tin tuyển dụng
- Thực hiện việc kiểm tra chất lượng các công đoạn qui trình, qui định của công ty. - Kiểm tra lượt khách hàng đến giao dịch trực tiếp tại cửa hàng theo khung giờ ngẫu nhiên. - Kiểm tra thời gian đóng, mở cửa hàng. - Giám sát, ghi nhận lỗi về tác phong, trang phục, vệ sinh cửa hàng của VDD & DDV. - Giám sát thời gian phản hồi thông tin khách hàng trên các kênh fanpage, mạng xã hội theo đúng quy định. - Thực hiện những công việc khác từ cấp trên. - Duy trì hệ thống tiêu chuẩn về Văn hóa Công ty, văn hóa Phục vụ tại hệ thông cửa hàng - Quản lý thông tin các tài khoản quản trị phòng CR để theo dõi, kiểm soát và quản lý hệ thống giám sát camera Công ty. - Báo cáo công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.
Thông tin cá nhân
Thông tin học vấn
Từ tháng Đến tháng Trình độ Nơi đào tạo Chuyên ngành Hình thức đào tạo
x
Kinh nghiệm làm việc
Từ tháng Đến tháng Công ty Vị trí Người liên hệ Mức lương Lý do nghi việc Mô tả công việc
x