Nhân viên Kế Toán Bán Hàng
Thông tin tuyển dụng
Với vai trò kế toán bán hàng , bạn sẽ hỗ trợ hoàn tất các thủ tục thu tiền, xuất hóa đơn...cho Khách hàng bên cạnh đó sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến lên các vị trí như: Kế Toán Nội Bộ, Kế Toán Kho. Bạn sẽ được làm việc trong môi trường bán lẻ năng động. Cùng phối hợp với các vị trí khác trong cửa hàng để phục vụ khách hàng và đảm bảo trôi chảy công việc. Xem xét và kiểm tra hóa đơn được lập từ tư vấn bán hàng, chốt thông tin và thanh toán cho khách hàng. Kiểm tra số lượng hàng hóa, lưu kho, kiểm kho. Và các công việc được giao bởi quản lý.

Vị trí: Nhân viên

Hình thức: Toàn thời gian

Số lượng: 15

Thông tin cá nhân
Thông tin học vấn
Từ tháng Đến tháng Trình độ Nơi đào tạo Chuyên ngành Hình thức đào tạo
x
Kinh nghiệm làm việc
Từ tháng Đến tháng Công ty Vị trí Người liên hệ Mức lương Lý do nghi việc Mô tả công việc
x